STAAT van BATEN en LASTENper ultimo jaar

 

Terug

 

Balans

 

 

 

Hoofdverdichting

Verdichting

Rekening

 

 

 

 

 

 

Nr

Naam

Nr

Naam

Nr

Naam

 

 

 

 

 

 

5

Exploitatie van

bezittingen/schulden

107

Exploitatie bezittingen/schulden

11.1 t/m 27.1

Gewoon onderhoud

 

 

 

 

11.2 t/m 27.2

Energiekosten

 

 

 

 

11.3 t/m 32.3

Lasten en Verzekeringen

 

 

 

 

11.4 t/m 32.4

Bijschrijving voorziening groot onderhoud

 

 

 

 

11.5 t/m 32.5

Afschrijvingen

 

 

 

 

11.6 t/m 27.6

Betaalde huren en erfpachten

 

 

 

 

11.9 t/m 32.9

Ontvangen huren, pachten en overige vergoedingen

 

 

 

 

33.9 t/m 43.9

Ontvangen dividend en rente

 

 

 

 

61.6 t/m 62.6

Rente leningen o/g - hypotheken o/g

 

 

 

 

63.6 t/m 66.6

Rente en lasten fundaties en vooruitbetaalde diensten/lijfrentekapitalen

 

 

 

 

 

 

6

Overige exploitatieresultaten

108

Persoonskosten

71.0 t/m 74.0

Salaris

 

 

 

 

71.1 t/m 74.1

Sociale lasten

 

 

 

 

71.2 t/m 74.2

PensioenpremiŽn

 

 

 

 

71.3 t/m 74.3

Vervoers- en functiekostenvergoedingen

 

 

 

 

71.4 t/m 74.4

Ontvangen ziekengeld

 

 

 

 

75.0 t/m 78.0

Toelagen

 

 

 

 

75.1 t/m 78.1

Premie ziektekostenverzekering

 

 

 

 

75.2 t/m 78.2

PensioenpremiŽn

 

 

 

 

75.3 t/m 78.3

Vervoers- en functiekostenvergoedingen

 

 

 

 

75.4 t/m 78.4

Betalingen van/aan derden

 

 

 

 

79.0

In dienst van derden

 

 

 

 

79.2

Assistenties

 

 

 

 

79.9

Overige persoonskosten

 

 

 

 

 

 

6

Overige exploitatieresultaten

109

Kosten eredienst

80.1

Altaarbenodigdheden

 

 

 

 

80.4

Offerkaarsen

 

 

 

 

80.5

Misboekjes en zangbundels

 

 

 

 

80.6

Koren, misdienaars en collectanten

 

 

 

 

80.9

Overige kosten eredienst

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Kosten pastoraal

82.1

Parochiemededelingen en -bladen

 

 

 

 

82.2

Werkgroepen

 

 

 

 

82.4

Parochieavonden

 

 

 

 

82.6

Cursuskosten en toerusting lekenkader

 

 

 

 

82.9

Overige kosten pastoraal

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Verplichte/vrijwillige bijdragen

84.1

Bijdragen bisdom

 

 

 

 

84.2

Bijdragen solidariteitsfonds

 

 

 

 

84.3

Bijdragen dekenaat

 

 

 

 

84.4

Bijdragen caritas

 

 

 

 

84.5

Wereldkerk (missie)

 

 

 

 

84.6 - 84. 7

Bijdragen aan andere kerkelijke instellingen of pastorale doeleinden

 

 

 

 

84.8 - 84.9

Bijdragen aan overige doelstellingen

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Collecten voor derden a/g

85.1

Afgedragen collecten voor derden

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Beheerskosten

86.1

Pastoriekosten: huishouding

 

 

 

 

86.3

Vergoeding kost en inwoning

 

 

 

 

88.0

Bestuurskosten

 

 

 

 

88.1

Representatiekosten

 

 

 

 

88.2

Administratiekosten

 

 

 

 

88.3

Accountantskosten

 

 

 

 

88.4

Porti- en telefoonkosten

 

 

 

 

88.5

Inningskosten gezins- of kerkbijdragen

 

 

 

 

88.6

Tijdschriften en abonnementen

 

 

 

 

88.9

Overige beheerskosten

 

 

 

 

 

 

6

Overige exploitatieresultaten

114

Incidentele lasten

89.1

Incidentele lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Bijdragen parochianen

90.1

Kerkbijdragen (gezins-, parochiebijdragen)

 

 

 

 

91.0

Plaatsengeld

 

 

 

 

92.0

Collecten eigen kerk

 

 

 

 

93.0 t/m 93.9

Stipendia, huwelijken, uitvaarten, overige kerkelijke diensten

 

 

 

 

94.0

Misboekjes

 

 

 

 

94.5

Offerblokken en -kaarsen

 

 

 

 

95.0

Giften

 

 

 

 

96.0

Acties

 

 

 

 

96.9

Overige bijdragen

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Collecten voor derden o/g

97.1

Ontvangen collecten voor derden

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Functionele inkomsten

98.1

Rijks- en gemeentelijke bijdragen

 

 

 

 

98.3 t/m 98.9

Assistentiegelden en overige functionele inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Incidentele baten

99.1

Incidentele baten

 

 

 

 

 

 

 

Terug

 

 

 

Balans