BALANS per ultimo jaar

 

Terug

 

Baten en Lasten

 

 

 

Hoofdverdichting

Verdichting

Rekening

 

 

 

 

 

 

Nr

Naam

Nr

Naam

Nr

Naam

 

 

 

 

 

 

1

Vaste Activa

100

Kerkelijke goederen

11 t/m 14

Kerken en kapellen

 

 

 

 

15 t/m 19

PastorieŽn, incl, inventarissen

 

 

 

 

21 t/m 26

Verenigingsgebouwen, incl. inventarissen

 

 

 

 

27

Begraafplaatsen, incl. inventarissen

 

 

 

 

29

Scholen

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Beleggingen

31

Huizen

 

 

 

 

32

Landerijen, incl. opstallen

 

 

 

 

33

Aandelen

 

 

 

 

34

Obligaties

 

 

 

 

35

Leningen u/g

 

 

 

 

36

Hypotheken u/g

 

 

 

 

37

Waarborgsommen

 

 

 

 

38

Deposito's en Spaarrekeningen

 

 

 

 

 

 

2

Vlottende Activa

102

Geldmiddelen

41

Kas

 

 

 

 

42

Postgirorekening

 

 

 

 

44

Rekening-courant banken

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Vorderingen/Schulden kort

46

Kruisposten

 

 

 

 

47

Dividendbelasting

 

 

 

 

48

Loonbelasting

 

 

 

 

49

Premieheffing AOW/AWW

 

 

 

 

 

 

3

Eigen Vermogen

104

Vermogen

51

Vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Voorzieningen en fondsen

55

Voorzieningen voor groot onderhoud en vernieuwingen

 

 

 

 

57

Overige voorzieningen en fondsen

 

 

 

 

 

 

4

Vreemd Vermogen

106

Schulden op lange termijn

61

Leningen o/g

 

 

 

 

62

Hypotheken o/g

 

 

 

 

63

Lopende fundaties

 

 

 

 

64

Toekomstige fundaties

 

 

 

 

65

Vooruitbetaalde diensten

 

 

 

 

66

Lijfrentekapitalen

 

 

 

 

 

 

 

Terug

 

 

 

Baten en Lasten